Vi har ett brett utbud av blandare för olika typer av applikationer. Allt från enklare omrörningskärl till reaktorblandare och pastöriseringskärl. Hör med oss om din blandningsuppgift så tar vi fram ett förslag som är skräddarsydd efter just din applikation. Vi tar även hand om produktlogistiken före- och efter blandaren såsom receptsystem, doseringar och olika typer av produkttransport. Efter blandaren är det särskilt viktigt att den blandade produkten töms och transporteras på ett varsamt sätt som förhindrar segregering.

Plogskärsblandare

Ribbonblandare

Konblandare

Dubbelaxlade paddelblandare

Plogskärsblandare

Arbetssätt
Enkelaxlade plogskärsblandare bygger på principen om mekanisk fluidisering av produkten. Blandningsverktygens speciella form, position och rotationshastigheten skapar en centrifugal virvelrörelse, vilket gör att de ingående produkterna projiceras på ett tredimensionellt sätt och blandas samman med varandra. Detta garanterar att komponenter med olika partikelstorlek och bulkdensitet blir väl blandade, med hög precision på kortast möjliga tid. Plogskärsblandare används för blandning av torra pulver, granuler eller korta fibrer, för befuktning, agglomerering eller granulering, eller för blandning av vätskor eller pastor med låg viskositet.

Tekniska egenskaper
Storlekar: 20 till 30.000 liter
Drivenheter: 1,0 kW till 400 kW
Blandningskapacitet: 2-20 satser per timme (beroende på recept och konfiguration)
Ändlager med olika typer av axeltätningar och möjlighet till luft eller kväve spolning.
Kraftig blandningskammare tillverkad i kolstål, slitstål eller 304L, 316L rostfritt stål.
Kort blandningstid (1-4 min).
Maximal blandningshomogenitet
Utmärkt reproducerbarhet
Minimal förslitning – lågt underhåll
Enkel justering och byte av blandningsverktyg
Enkel rengöring och åtkomst till alla inre delar av blandare.
Tillval och tillbehör
Kraftiga konstruktionsstål, rostfritt stål, specialmaterial
Slitage och special  ytbehandlingar
Choppers  med roterande axeltätning och luftspolade tätningar
Vätsketillsatsutrustning som extra inlopp med spraydysor
Pneumatisk provtagning
PT 100 temperaturgivare på mantlad blandningskammare.
Brett utbud av blandningsverktyg (slutet och tätat blandningsverktyg, tandat verktyg, paddelformat verktyg). Samtliga finns också med slitbeläggning.

Ribbonblandare

En U-trågsblandare med enkelaxlad dubbelspiral. Den yttre spiralen förflyttar materialet från de båda ändarna av kärlet mot centrum, medan den inre spiralen förflyttar materialet i riktning mot de båda ändarna, så att en slags konvektionsblandning uppstår. Produkten bearbetas försiktigt med en relativt kort blandningstid.
Används för att blanda torra produkter som PVC, torrt pulver eller granulat samt vätskor och pastor med låg viskositet.

Tekniska egenskaper
Storlekar  från 50 till 20.000 liter
Drivenheter från 1,1-75 kW
Blandningskapacitet: 2-8 satser per timme (beroende på recept och konfigurering)
Blandningstid: 5 – 15 min
God blandnings homogenitet
Utmärkt reproducerbarhet
Skonsam behandling av produkten

Tillval och tillbehör
Kraftiga konstruktionsstål, rostfritt stål, eller speciella material
Mantel för värme / kyla
Utrustning för extra vätsketillförsel
provtagningsutrustning

Dubbelaxlig Paddelblandare

Arbetssätt
Dubbelaxlad paddelblandare är en satsblandare mer två parallella tråg med ett par motroterande axlar som är utrustade med paddlar. Dessa paddlar som genom överlappning och motrotation skapar en homogen blandning oberoende av partikelstorlek och bulkdensitet hos produkterna.  Designen ger låga skjuvkrafter men tillåter en snabb mix med låg energiförbrukning. Blandaren kan startas med full belastning.
Dubbelaxlad paddelblandare används för torra bulkmaterial (pulver, granulat, korta fibrer), torra bulkmaterial + vätskor (befuktning, granulering och coatning), samt vätskor och pastor med låg låg viskositet.

Tekniska egenskaper
Storlekar från  60 till 5 000 liter
Drivenheter från 2,2 kW till 75 kWForberg paddelblandare
Kapacitet: 2 till 30 satser per timme (beroende på recept och konfiguration)
Maximal homogenitet i blandningen
Kort blandningstid
Skonsam behandling av produkten
Snabb tömning utan segregering
Knappast någon materialrest  inuti mixern efter tömning

Tillval och tillbehör
Roterande dysor för vätskedispersion
Utrustning för flytande tillsats
avtagbara paddlar

Konblandare

Beskrivning
Konblandare, även kallad Nauta blandare, används för produkter där varsam blandning krävs eller i applikationer med krav på minimal produktrest i blandaren efter tömning.  Vidare är denna typ av blandare lämplig för mellanliggande materiallagring i kombination med tillfällig blandning.

Konblandare används för blandning av pulver, för granulering och agglomerering av pulver med vätska och för kristallisering.

Tekniska egenskaper
Storlekar: från 50 till 5000 liter
Drift från 0,75 kW till 11,0 kW
Skonsam mot produkten och låg strömförbrukningKonblandare
Minimal värmeutveckling
Självtömmande med minimal produktrest

 Tillval och tillbehör
Inspektionsluckor
Manuell utloppsventil
Stativ och fundament
Värme / kyl-mantel
Utrustning för vätsketillförsel