Cellmatare

Det finns två typer av cellmatare, eller slussar som det också kallas, genomfallssluss och genomblåssluss . Båda fungerar som en roterande ventil där ett kontinuerligt flöde av produkt faller igenom cellmataren och detta sker med bibehållen tryckskillnad mellan cellmatarens in och utlopp. Cellmataren används alltså för att tömma, dosera eller transportera ett pulver eller granulat från ett tryckförhållande till ett annat. De cellmatare vi erbjuder är tillverkade med mycket hög precision och är därför täta mellan hus och rotor.

Genomfallsventil  används till:Genomfallssluss
Dosera produkt i pneumatiska transportsystem, ofta anslutna till en särskild lossningstratt.
Dosera produkt från en lagringsficka, eller
Som ett kontinuerligt tömningsspjäll eller doseringsanordning från en cyklon eller mottagningsbehållare i pneumatiska transportsystem.

Den andra typen, genomblåssluss, används enbart som en doseringsanordning för pneumatiska transportsystem.Genomblåssluss
Lämplig för transport tryck upp till 2 bar.
Tillgängliga storlekar:  från 0,5 liter / varv till 85 liter / varv. Den idealiska konfigurationen av rotor och hus definieras vid beställning, på grundval av den produkt som skall hanteras.

Tillval och tillbehör
Snabbdemonterad version finns som tillval och används där det ställs krav på att inte olika produkter eller batcher kontamineras med varandra.Quick demonterbar sluss
Utanpåliggande lager för höga temperaturer.
Slipoff i inloppet för undvika att produkten krossas eller kläms mellan rotor och hus
Luftspolade lager med luftreglering och magnetventil.
Atexversion.