Doserare

Leadbulk har ett stort sortiment med olika typer av doseringsutrustning och kan konfigurera doseringssystem anpassat efter Ert behov. Kontakta Leadbulk för en ingående analys och få ett skräddarsytt förslag. Nedan finner Ni ett urval av vårt sortiment.

Dubbelskruv07

Doserare är särskilt lämpliga för material med dåliga flödesegenskaper, som tenderar att sätta igen och för vidhäftande produkter. Produkten som matas in i doseraren hålls fluidiserad med omröraren som samtidigt förhindrar bryggbildning eller klumpar. Partikelstorleken är av yttersta vikt när man väljer typ av matarskruv . Material som är fina och tunga kräver koniska skruvar med progressiv stigning, medan granulerade lättare material kan ha standard cylindriska skruvar. Dåligt flödande produkter med hängning eller bryggningsproblem matas effektivt till doserskruven genom att omröraraxeln med sina blandningsverktyg skonsamt rör om i materialet. Beroende på materialets egenskaper kan doserarna förses med alternativa matarskruvar och blandningsverktyg med olika tillbehör. Doserare används inom alla branscher såsom läkemedel, livsmedel, bygg, plast, kemi, förpackning, miljö/återvinning.

01Singelskruvdoserare är avsedda för dosering av pulver, granulat och syntetiska fibrer. Finns i både volymetriskt och loss in weight utförande med elektroniskt vågsystem för att säkerställa noggrannhet och tillförlitlighet. De används i olika konfigurationer inom alla industrisektorer, från cement till läkemedel.  Inom livsmedels- och läkemedelsindustrin tillverkas doseraren i rostfritt stål AISI304/316. De olika konfigurationer som finns tillgängliga gör dem lämpliga för hantering av material med stor variation i kornstorlek, flödesegenskaper och bulkdensitet. De finns även i ATEX utförande. 02Matningskapaciteten är mellan 0,1 kg/tim – 13 000 kg/tim beroende på storlek och skruvhastighet. Finns i lättdemonterbart utförande för snabb rengöring mellan produktbyte.

Dubbelskruvsdoserare används för mycket fina pulver och där man ställer höga krav på exakthet och repeterbarhet. De används inom alla industrisektorer där det hanteras fina pulver i små koncentrationer. Matnaningskapaciteten är mellan 1 kg/tim till 2000 kg/tim beroende på modell och skruvhastighet. Finns i lättdemonterbart utförande för snabb rengöring mellan produktbyte.

Vibrationsdoserare kan tack vare sitt skonsamma arbetssätt dosera produkt utan att skada den med mekaniska hjälpmedel. Denna utmärkande egenskap gör dem lämpliga för dosering av ömtåliga produkter med oregelbundna storlekar, såsom tabletter, dragéer, granuler, flingor och trådiga 04produkter. Finns i både volymetriskt- och loss in weight utförande med elektroniskt vågsystem för att säkerställa noggrannhet och tillförlitlighet. De används i olika konfigurationer i alla industrisektorer, från plast, till livsmedelsindustrin och finns i särskilda applikationer helt gjorda i rostfritt stål AISI 316L där så krävs som till exempel i livsmedels- och läkemedelsindustrin. De olika konfigurationer som finns tillgängliga gör dem lämpliga för hantering av material med stor variation i kornstorlek, flödesegenskaper och bulkdensitet. De finns även i ATEX utförande. Matningskapaciteten är mellan 0,1 kg/tim – 13 000 kg/tim beroende på storlek och matningshastighet.

03Skruvmatare används i loss in weight system för att dosera granulerade bulkmaterial. Möjligheten att använda olika storlekar och utförande på skruv gör att man får en mycket kompakt enhet som är väldigt lätt att använda till olika uppgifter. Skruvmataren är lättdemonterad för snabb rengöring och byte av skruv.

Fibermatare är en innovativ lösning för behovet av att riva upp agglomererade metallfibrer på ett exakt och konstant sätt. Användningen av dessa fibrer i 08produktionsprocessen av konstruktionselement inom byggsektorn, har skapat behovet av en maskin för dosering av en förutbestämd kvantitet av dessa metallfibrer på ett kontinuerligt, exakt och framför allt automatiskt sätt, nödvändig.