Filter

Leadbulk erbjuder filter för avskiljning av stoft och material som i olika konfigurationer används inom alla industrisektorer som t. ex.  plast, trä, kemi, miljö/återvinning,  livsmedels och läkemedel. Vi Påsfilterdesignar filtersystemen, beräknar filterbelastning (air to cloth ratio), luftmängd och tryckuppsättning på fläkt eller vakuumpump och ser till att kunden får ett tillförlitligt system som är energieffektivt och miljövänligt.

Påsfilter uppfyller de mest krävande krav på stoftavskiljning i olika industriella tillämpningar som t.ex. pneumatisk transport under tryck/vakuum eller vid avskiljning av mycket fina pulverpartiklar och där luft / pulver separation är avgörande för funktionen i systemet . Filtrens geometri tillsammans med kvalitet i material samt det breda utbudet av filtermedia och tillbehör som finns tillgängligt garanterar hög prestanda.
PatronfilterPåsfilter finns med runt hus i storlekar från 2 – 68 m² och med fyrkantigt hus i storlekar från 20 – 300 m².

Patronfilter används till en mängd olika uppgifter inom filtrering och rening av luft. Partikelstorleken i stoftet som avskiljs ur luften ska inte vara för liten eller ha vidhäftande egenskaper då det kan innebära att filtrermediet blir igensatt  på grund av den veckade konstruktionen. Där det avskiljda materialet är lämpligt för veckade patronfilter så är typen mycket prisvärd och utrymmesbesparande. Patronfilter finns med runt hus i storlekar från 2 – 100 m² och med fyrkantigt hus i storlekar från 70 – 500 m².