Kvarn och Rensmaskiner

Leadbulk har ambitionen att erbjuda och serva ny och begagnad utrustning till kvarnar och renserier. Vi har personal som vi engagerar vid större installationer och renoveringar. Vi är märkesoberoende och har ett brett kontaktnät med välrenommerade maskintillverkare i Tyskland, Italien, Schweiz, Belgien, Österrike och Frankrike men också östeuropeiska och asiatiska leverantörer finns i vår portfölj. Nedan följer ett urval av maskiner men har Ni förfrågan om en speciel maskin så hör av er till oss.

Rotation separator

Förrens / Grovrens typ Rotations separator  används för att eliminera främmande föremål med olika dimensioner från ett flöde av granulat produkt. Maskinen består av ett fritt oscillerande metallisk hus som via flexibla upphängningar bärs av ett basstativ. Inuti huset finns två demonterbara siktdukar som är lätta att inspektera. Den övre sikten rensar produkten från större orenheter och den undre sikten tar bort partiklar som är mindre än önskad partikelstorlek. Separatorn är lämplig för alla typer av produkt på grund av att det är enkelt att byta siktduk. Maskinen är generellt kopplad till en vertikalaspiratör typ  tarar för att uppnå ytterligare rensning och avlägsnande av lättare partiklar som finns i produkten.

Stenavskiljare

Stenavskiljare används för att kontinuerligt eliminera stenar och tunga föremål från ett flöde av granulat produkt. Förbehållare med kontrollerad matning doserar produkten till sten avskiljaren. Produkten fördelar sig jämnt över det lutande avskiljarbordet och transporteras av till det nedre utloppet på maskinen. Tyngre partiklar transporteras över bordet till det övre utloppet med hjälp av vibrationerna som alstras av den påbyggda motorvibratorn. Lättare partiklar följer med luftströmmen till aspirationsfilter/avskiljare.

Skalare

Horisontell Skalare  används för att avlägsna veteskal. Skalning av produkt åstadkoms genom friktion, dels mellan kornen själva och mellan korn och skalarens sikttrumma. Friktionen orsakas av centrifugalkraften som skapas av slagornas roterande rörelse. Den rengjorda produkten matas ut på rakt motsatt sida från inloppet medan partiklar som gått igenom sikttrumman hamnar i en uppsamlingstratt rakt under maskinen. Lättare partiklar och damm följer med luftströmmen till aspirationsfilter/avskiljare.

Tarar vertikal aspiratör

Vibrerande Vertikal Aspirator Tarar används för rengöring av granulat produkter för att eliminera främmande föremål och lättare partiklar.Maskinen består av en vibrerande inmatning, elastiskt upphängd och en justerbar aspirationskanal som ger den flexibilitet som krävs för anpassning till aktuella driftsförhållanden. De lättare delarna tas med av den luftström som finns utefter hela bredden på maskinen och lyfts till aspirationsutloppet. Den rengjorda produkten faller ned i det nedre utloppet.

Övriga kvarnar

Pinnkvarn Kvarnsystemk