Mekaniska Transportörer

Med mekaniska tranportörer menar vi en transportör som har en mekaniskt driven del som flyttar produkten i processen. För skruvtranportörer se egen avdelning här till vänster.

Wiretransportör

Wiretransportören är en sluten maskin som består av två rördelar med en drivände och en lagerände. Inuti transportören löper en wire med en hög hastighet som har ett antal jämnt fördelade diskar aeroconvfastsatta. Den höga hastigheten på wiren och diskarna skapar en pumpverkan då det bildas ett lägre tryck bakom varje disk. Materialet matas in i wiretransportörens inlopp i den nedre delen av transportören och transporteras sedan upp i det ena röret och kastas ut i utloppet via centrifugala krafter.

Wiretransportören kan transportera stora volymer material på ett skonsamt sätt utan att förstöra materialet. Den kan också installeras i vinkel utan att tappa i effektivitet. Denna transportör är också helt innesluten vilket leder till minimal damning.

Vi erbjuder wiretranportörer i olika dimensioner och kapacitetsprestanda. Tillerkningsmaterialet är kolstål eller rostfritt stål.

Denna produkt kan också kallas: Aero Mechanical Conveyor, Disc Conveyor och Grainpump.

Kättingtransportör

Diskkedjetransportör Diskar på en wire eller kätting transporterar produkten mekaniskt genom ett rörsystem som kan ha flera in/utlopp, böjar och vändhjul. Lågt effektbehov, inbyggd dammfri hantering  och hög kapacitet kännetecknar denna typ av transport. Leadbulk designar transportanläggningen efter kundens behov och lokaler.

Skopelevator

Skopelevator används för vertikal transport av spannmål och granuler men också för finkorniga produkter såsom karbonater, kalk, kalksten, lera, sand, mineraler och liknande torra pulver med en bulkdensitet mellan 0,5 och 2 kg/dm³. Materialet matas in i en inloppssektion som är inbyggd i bottendelen. Här plockas materialet kontinuerligt upp av skopor vilka är monterade på ett ändlöst band som roterar runt vänd- och drivtrumma. Skoporna levererar materialet genom utloppet med hjälp av centrifugalkraften som skapas när bandet löper runt övre trumman. Skopelevator används främst i anläggningar för hantering och lagring av material

Prestanda och tekniska data
Kapacitet mellan 20 och 1 200 m³/h (beroende på applikation)IMAG0173
Lyfthöjd mellan 3 och 30 meter (beroende på applikation)
Utförande: komplett varmförzinkad, finns också i rostfritt utförande.
Direktmonterad växelmotor. Motor med momentbegränsning
Inspektionsluckor vid in- och utlopp
rotationsvakt
Enkel justering
kompakt design
Enkel installation på grund av snabbanslutningar mellan sektionerna
Bra pris och kvalitet
Många möjliga tillval och tillbehör
Minimalt underhåll


Kedjetransportör

Leadbulk erbjuder kedjetransportörer som är speciellt lämpade för transport av pellets, spannmål, mjöl och liknande produkter.
Produkten flyttas med rektangulära skrapor längs botten av höljet. Skraporna är monterade på en driven kedja.
Transportörstypen möjliggör utlopp på olika ställen genom mellanutlopp som förses med elektriska eller pneumatiska skjutspjällsventiler som är speciellt utformad för detta ändamål.
Förutom olika industriapplikationer så används kedjetransportören  ofta i lagringsanläggningar för spannmål och foder.

TillämpningarLVD stanser 145
Horisontell transport med ett eller flera utlopp
Stigande transport med ett eller flera utlopp
Produktutmatning från tippgropar eller behållare.

Prestanda och tekniska data
Kapaciteter från 80 till 1 000m³/h
Transportlängd upp till 100 m
Ytbehandling: varmförzinkad, rostfritt SS2333, SS2343
Direkt drift eller kedjedrift
Inlopp och utloppstratt
Hus: enkel eller dubbel  botten- finns med sidoinlopp för utmatning från tippgropar.
Slitinlägg av olika plast och metallmaterial
Överfyllnadslucka med säkerhetsbrytare
Rotationsvakt

Stabil och robust konstruktion
Enkel installation tack vare modulkomponenter
Kan användas i explosiva områden
Tillförlitlig och hållbar
Minimalt underhåll

Vibrotranportör

Leadbulk designar rännor och rör till kundunika applikationer. För små flöden, från 1 m³/h – 5 m³/h använder vi oftast elektromagnetiska transportörer och för större flöden, upp till 400 m³/h använder vi elektromekaniska vibrotransportörer. Vibrorännor används med fördel vid transport och dosering av ömtålig produkt. Vibrotransportörer används också i anläggningar där man vill kunna reglera kapaciteten och ha möjlighet att snabbt starta och stoppa flödet. Tillverkas som standard i lackat kolstål. För livsmedel och läkemedel tillverkas tillverkas rännor och rör i rostfritt material och i lätt demonterbart utförande för enkel städning.

Vibroränna+wiretransportör