Membranpumpar

Att transportera pulver med membranpump kan vara ett bra alternativ gentemot pneumatiska och mekaniska transportörer. Det stora fördelarna med membranpumpning är:

– Då pulvret pumpas i slang eller rörledningar blir systemet slutet vilket innebär minimal damning.
– Membranpumpens storlek gör att installationen blir mycket utrymmesbesparande.
– Membranpumpen är lätt att flytta.

Membranpumpen klarar av att pumpa torra produkter med en volymvikt på max 800 kg/m³. För att säkerställa membranpumpens funktion och kapacitet med olika pulver rekommenderar vi alltid att tester utförs med det tänkta pulvret.

PulverPP30A