Pneumatiska Transporter

Vi har stor erfarenhet av pneumatiska transporter i både dilute-phase och dense-phase. I båda dessa fall så kan man antigen använda sig av trycktransport (övertryck) eller vakuumtransport (undertryck).

I dilute-phase så skapar man en luft/material blandning genom att doserar materialet i en luftström. Man skapar då en utspädd blandning som man sedan transporterar i rörledningen. Typisk utrustning i dilute-phase är en blåsmaskin för tryck eller vakuum, cellmatare för dosering av material i luftström, en rörledning med långradieböjar samt en mottagarenhet med avskiljare och filter.

I ett dense-phase system så åstadkommer man transporten av materialet genom att man suger eller trycksätter materialet. Till skillnad från dilute-phase så späder man inte ut materialet i dense-phase utan detta transporteras framför eller bakom luften i form av en plugg. Typisk utrustning i dense-phase är sändare och vakuumsugar.

Kaeser

Blåsaggregat

Den vanliga utrusningen för att generera en luftström i en rörledningen vid såväl trycktransport som vakuumtransport i dilute-phase är en blåsmaskin eller sidkanalfläkt. Vi kan erbjuda allt ifrån enkla sidkanalfläktar till mer avancerade blåsmaskiner med stora justeringsmöjligheter. Efter att vi har beräknat vad din pneumatiska transport kräver för luftmängd och tryck föreslår vi ett passande aggregat.

Sändare

Vid trycktransporter i dense-phase så används sändare. Sändare består av ett tryckkärl som man i toppen doserar materialet i. Därefter trycksätts hela kärlet och bottenventilen öppnas och skickar iväg materialet i en rörledning. Denna typ av transport är mycket skonsam då hastigheten i rörledningen inte är så hög. Denna typ av transport är också kostnadseffektiv då det inte går åt så mycket luft för att transportera materialet.

Vacuumpump

Vakuumsugar

Dense-phase vakuum transportsystem använder tryckluftsdrivna vakuumsugar eller hög-vakuumpumpar (upp till 99% vakuum) för att transportera material från en matartratt eller silo till ett vakuumkärl (även kallad filterbehållare) där luften och produkten avskiljs med ett filter. När detta kärl är fullt, stängs vakuumet av och den transporterade produkten släpps ned i efterkommande behållare. Produkten transporteras genom rörledningen med en kontrollerad låg hastighet, oftast i en fluidiserad tillstånd att minska friktion och tryckfall.

Rörledning

Vi erbjuder raka rostfria rör i olika dimensioner och längder. Vi erbjuder också rostfria böjar med stor radie (även kallade långradieböjar) för att hålla ner tryckfallet och skapa en skonsammare transport för materialet. För att sammanfoga rör och böjar erbjuder vi manschetter som underlättar montage och service av rörledningen då dessa enkelt monteras med handverktyg.

När ett slitande material skall transporteras så erbjuder vi slitböjar och slitförstärkt slang.