Siktar

Leadbulk samarbetar med Europas ledande tillverkare av siktar. Kontakta Leadbulk för en ingående analys och få ett skräddarsytt förslag.

De tillverkare vi samarbetar med använder både traditionell siktteknologi och en ny revolutionerande teknologi som kallas ScreenX.

Traditionellt används enskilda frekvenser vid vibrationsteknik för partikelseparation. Denna utrustning tillgodoser alla standardkrav för separation och har hög kapacitet och effektivitet på fina partiklar med avskiljning ned till 500 mikron. Som tillbehör kan rengöringssystem såsom bollrens och ultraljudsystem monteras till de flesta maskiner.

ScreenX teknologin använder MFVexcite, en patenterad multifrekvensteknologi som utvecklats under mer än 20 år. ScreenX siktar skiljer sig genom en unik mekanisk anordning som omvandlar enskilda frekvenser till flerfrekvensrörelse. Resultatet av flerfrekvensrörelsen är att accelerationen som överförs till siktnätet når 500G vilket är betydligt mer än de flesta traditionella siktsystem som når en acceleration på 5G.

Fördelarna med ScreenX utrustning jämfört med traditionella siktsystem är:

 • betydande ökning av siktkapacitet och effektivitet (upp till 99% sikteffektivitet) för material som tidigare var omöjligt eller mycket svårt att sikta (t.ex., klibbiga, våta, fina eller slipande material)
 • avsevärd reduktion av kassationer
 • minskad energiförbrukning
 • siktdukens livslängd ökar

Läkemedel

VPF2-800-1x-ok

Livsmedel

VPB-800-2X_a-ok

Industri

Cirkulära vibrationssiktar finns i en mängd olika storlekar och används oftast för separation av mycket fina pulver (ned till 100 mikron). Tillsammans med ScreenX CS sortimentet har modellen genomgående visat sig vara lika bästa lösningen på marknaden för att eliminera klumpar och framgångsrikt sikta med  extremt fint pulver. Denna produkt har kontinuerligt utvecklats under 20 år och erbjuds med olika maskrengörings tillbehör såsom ultraljud eller bollrensning för att optimera prestandan.

VPM-900-12002-3X-ok

Mobila siktar

Högfrekvent vibrationssikt  som körs vid 3000 rpm möjliggör användning av siktdukar med mycket små maskstorlekar (ned till 60μ). Vagnen, med justerbar höjd, gör denna modell av kontrollutrustning mobil och enkel att flytta runt i processlinjer.

TEST_VSB-450 TEST_VSB-800

Rektangulära siktar

De rektangulära vibrationssiktarna med ScreenX multifrekvens är de siktar som har den största möjliga kapacitetsgraden. Här används den patenterade MSVexcite teknologin för att uppnå oöverträffad hög kapacitet och effektivitet för siktning av våta, torra och slambaserade produkter som tidigare ansetts omöjliga att sikta. ScreenX är självrengörande och ger hög kapacitet vid siktning av mycket fin, våt, klibbig, agglomerad eller aggressivt material ned till 20 mikrometer. Den rektangulära produktlinjen kommer att vara ATEX-kompatibel och rekommenderas för högkapacitetssiktning inom följande branscher:
Gruvdrift och olja (kol, skiffer, magnesit, bauxit, metallmalmer, salt, slam och slam);
Dagbrott (sand och grus, krossad natursten, krossad sand, kalksten, dolomit, basalt);
Metallpulver och icke-metalliska pulver, vätskor och slam, glas, keramik, kemikalier, plast och återvinning.

RD2810.2 Rektangulär dubbeldeck

Tummelsikt (tumbler screener)

Dessa stora tummel siktar används för mycket fina (> 100 mikrometer) och granulära torra “känsliga” material inom livsmedel, läkemedel, pulver metall- och tillverkningsindustrin. Det är ett alternativ till vibrationssiktar för ömtåliga produkter och applikationer som kräver hög kapacitet och hög separationseffektivitet (upp till 95%) till en partikelstorlek så liten som 20 mikron. Tummelsiktar har ofta ha en längre livslängd på siktdukarna  jämfört med vibrationssiktar.

 • Finns i tre olika storlekar, 1,2 meter, 2,0 och 2,4 meters diameter. Dessa enheter har:
 • upp till 600 % högre kapacitet per kvadratmeter jämfört med standardsiktar;
 • Längre livslängd på siktdukarna Jämfört med vanliga siktar;
 • automatiska maskrengöringssystem;
 • Alla delar som kommer i kontakt med materialet är i rostfritt stål AISI 304;
 • mekaniskt däck lyftsystem;
 • justerbar tredimensionell rörelse;
 • Lägre ljudnivå jämfört med vibrerande siktar.

VTU-300x300

Tillbehör

Leadbulk AB erbjuder ett brett utbud av siktdukar med olika maskstorlekar och kvalitéer, i rostfritt stål, polyuretan, polyester och med maskstorlekar från 6μ till 8 mm.

Vi tillhandahåller också reservdelar och rengöringssystem till många fabrikat och modeller, till exempel:

 • Gummi bollar för pulver;
 • Plast cylindrar för vätskor;
 • Disksystem med munstycken;
 • Luftrengöringssystem.

Bollrens