Silos

Silos för lagring av bulkvaror är en stor produkt som vi erbjuder till en rad olika branscher och utförande. Finns i rostfritt, hygieniskt utförande för livsmedelsindustri i storlekar från 5 m³ till 200 m³. För spannmål eller cement och liknande industri finns olika typer av silos såsom runda teleskopiska silos med volymer mellan 20 – 3000 m³ och rektangulära kompaktpaket i storlekar från 100 m³ – 1500 m³ gånger antalet silos som ingår i paketet.

silos med transport

Teleskopiska silos i två stycken delar. De är fördelaktiga vid transport på vanliga lastbilar eller containrar. Tack vare sin konstruktion kan de lätt packas genom att sänka den del med minst diameter  inuti den del med störst diameter, vilket sparar utrymme på lastbilen. Den maximala volymen för denna typ av silo är 68 m³.

Teleskopisk

Modul stål silor finns tillgängliga i diametrar från Ø 3500 mm till Ø 12500 mm och kapacitet från 50-2600 m³. Det som främst kännetecknar dessa silos är att de lätt kan transporteras i flera enheter på en lastbil vilket innebär betydande kostnadsbesparing. Montering på plats görs mycket enkelt tack vare noggrann tillverkning och enkla montageanvisningar. Skarvkopplingarna mellan panelerna är vattentäta med en speciell packning som följer med varje enhet. På begäran kan modul silo utformas för transport i containrar och med varmförzinkad yta.

ModulSilo

Kompakt lagrings Terminal är ett modulsystem som består av en eller flera silor. Detta system gör det möjligt att lossa av varor från fartyg och lastning av produkter till lastbilar. Den kompakta designen och den speciella konstruktionen överensstämmer med de normer som fastställts angående installation och användning av lagringsanläggningar.

kompakt lagring

Tillbehör
Vi har en lång rad tillbehör till silos såsom nivåvakter, säkerhetsventiler för över/undertryck, filter i alla storlekar för avluftning vid fyllning av produkt från lastbil, pneumatiska eller mekaniska transporter samt flera typer av utmatningsanordningar och fluidiseringshjälpmedel. Hör med oss om ditt specifika problem eller behov.

Fluidkit