Leadbulk AB erbjuder ett brett utbud av skruvar, konstruerade för att transportera många olika typer av material och som används inom en mängd olika sektorer:

-AGRI -KEMI
-LIVSMEDEL -CEMENT OCH BETONGPREFAB
-KVARN -GRUV OCH MINERAL
-TRÄ -OLJA OCH RAFFENADERI
-PAPPERSMASSA -PLAST OCH GUMMI
-FASTBRÄNSLE -FASTAVFALL
-BIOMASSA -AVLOPPSRENING

INDUSTRI

Leadbulk Rörskruvtransportörer är lämpliga för utmatning, dosering och transport av t.ex mjöl, foder, cement, slam och kemiska produkter av alla slag. Dessa skruvtransportörer kan installeras horisontellt, lutande och i vertikal position. Utförande som standard i kolstål, lackad i önskad RAL färg. Utförande i galvaniserat kolstål och rostfritt/syrafast stål finns på begäran.
Modul förlängningar kan enkelt monteras med starka flänsar samt hänglager med bussning och smörjnipplar ordentligt skyddade mot slitage och är utformade för att passa det transporterade materialet. På begäran är det möjligt att montera centralsmörjningssystem.
Den splinesförsedda axeln (enligt UNI standard) möjliggör en snabb koppling med bussningen som är svetsad i änden av spiralaxeln, och gör det möjligt för skruven att klara hög rotation med högt produktflöde. Den progressiva spiralen har en reducerad stigning vid inloppsänden för att undvika igensättning av transportören när det finns mellanlager och för att säkerställa en perfekt funktion av maskinen. Inspektionsluckor placeras under inloppet och under varje mellanlager.
Skruvtransportören är försedd med en direkt monterad kuggväxelmotor med splines axel och fläns för montage vid såväl vid inloppet (standard) eller utloppet. Motorerna har en effekt mellan 1,1 och 15 kW, och går att få med många utväxlingsförhållanden (1: 5, 1: 7. 1:10, 1:15, 1:20) enligt kundens produktivitetskrav. På begäran levereras alla motorfabrikat och specialmotor och special växel enligt önskemål.
rörskruv cementsilorörskruv inlopp

rörskruv långt inloppRörskruv pall

rörskruv trattRörskruv utlopp

Leadbulk erbjuder ”heavy duty” U-trågstransportörer. Dessa finns med “U” eller “V” eller åttkantiga sektioner som alla kan förses med olika slitstarka inlägg, till exempel hardox. U skruvarna är kraftiga, med rejäl godstjocklek för många olika tillämpningar.
Användningsområden: Träindustri, kemiindustri, Fast avfall och rening av avloppsvatten, cement / kalk / krita och gruvindustrin
Fördelar: Konstruktionen kan tillverkas i det material som är mest lämpligt i aktuell miljö. Spiralen är kraftigt svetsad på båda sidor mot axeln. Drift, lager, tätningar, mellanlager kan fås i en stor variation beroende på vad applikationen kräver.
U-skruvDubbelskruv

Paddelskruv V-skruv V-skruvar

Leadbulks Vertikaltransportörsystem består av en kombinerad horisontell skruvmatare och en vertikal skruvtransportör med en “T” -anslutning som transporterar materialet vertikalt.
Konstruktionen, med både mellanliggande lager och ändlager har konstruerats för att möjliggöra ett enkelt underhåll. Vertikal skruvarna kan fås varmförzinkat eller målat utförande, enligt kundens önskemål.
Fördelar:
små yttermått (jämfört med skopelevatorer och kedjetransportörer)
minimalt slitage och enkelt underhåll.
HorVerT

Axellösa skruvtransportörer för transport av svåra material såsom kommunalt fast avfall, uttorkat slam och avfall från bearbetning av kött, fisk, frukt och grönsaker, avloppsrening, avloppsvatten från sockerbruk, dryckesindustrin, pappersbruk och kemisk industri.
Systemet består av en axellös spiral som är direkt ansluten till drivenheten och roterar i ett tråg eller ett rör. Dessa robusta maskiner kan transportera fast och halvfast material av alla slag, såsom slam, sediment, sand, etc. Axellösa skruvar kan i normalfallet fungera med upp till 30 ° lutning mot horisontalplanet.
Hus och spiral tillverkas oftast i AISI 304/316 rostfritt stål.
Maximal kapacitet: sediment 20 m³ / h – slam 59 m³ / h.
Axellös skruvtransportör

ATEX SKRUVAR Beroende på produktens energiinnehåll och den atexzon som skruvtransportören är installerad i så ska tillverkaren klassificera maskinen beroende på risken för explosion. Leadbulk marknadsför skruvtransportörer för ATEX miljöer enligt ATEX-direktivet 94/9/ EG för transport av material eller damm med explosionsrisk.

Ex_05Atexskruxar