Storsäckshantering

Storsäckar eller BIG-BAGS är en mycket vanlig form av paketering och hantering av bulkgods. Konstruktionen och utformningen på dessa säckar finns i en uppsjö av olika varianter.

För att hantera storsäcken på ett korrekt sätt krävs det att säcken kan fixeras i någon form av rigg för att på så vis få en kontrollerad tömning eller fyllning. En viktig del när storsäckar hanteras är också att minimera damning.

Leadbulk erbjuder en rad olika storsäckstömmare och storsäcksfyllare med olika egenskaper och automatiseringsgrad för att passa just dina behov och process på bästa sätt.

Storsäckstömning

För att konstruera och utforma en storsäckstömmare bedöms följande punkter:

– Storsäckens dimensioner
– Storsäckens egenskaper (antal lyftöglor, utloppstos eller engångssäck m.m.)
– Lokalens utrymme och takhöjd
– Hantering (skall säckar lyftas med gaffeltruck eller med inbyggd telfer)
– Bulkmaterialets egenskaper (svårtömd ur säcken, bryggbildande o.s.v.)
– Kapacitet (hur många storsäckar hanteras per dag)
– Efterkommande utrustning och vidare hantering av bulkmaterialet

Storsäckstömmare Gaffeltruck

Storsäcktömmare för hantering med pallgaffeltruck

Vi erbjuder en tömmare där storsäckarna monteras i storsäckstömmarens rigg med hjälp av en gaffeltruck. Storsäcken hakas fast i ett lyftok som sedan lyfts upp till storsäckstömmarens övre ram. Därefter sänks säcken ner så att dess utloppstos passerar genom hålet i gummiduken. Genom en lucka på storsäckstömmarens framsida kan sedan operatören öppna och knyta upp storsäckens utloppsstos och på så vis frigöra materialet i säcken. Om storsäcken istället är av typen engångssäck utan utloppsstos kan ett knivkors monteras under gummiduken vilket i det fallet då skär upp säcken och frigör materialet när säcken sänks ner över den.

Gummiduken ser till att det skapas en dammtät anslutning mot botten på säcken. På baksidan av tömmaren sitter en stos där det som standard är monterad en filterstrumpa men vid svårare damning även kan kopplas ett aspirationssystem. Riggen som säcken vilar på har också en kraftig motorvibrator monterad vilket hjälper till att tömma materialet ur säcken och ner i storsäckstömmarens utloppskona.

Då vi själva konstruerar storsäckstömmaren kan vi anpassa höjder och anslutningar så att det passar just din process och efterkommande utrusning.

Storsäckstömmarna går att få i lackerat kolstål, produktberörda delar i rostfritt eller helt i rostfritt. Gummiduken går också att få i svart SBR gummi eller vitt livsmedelsgodkänt NBR gummi.

Som tillval till storsäckstömmarna finns säckmassage, lastceller, fluidisering och skraputmatning.

SST1250-Telfer

Storsäcktömmare för hantering med telfer

Leadbulk erbjuder en storsäcktömmare som i stativet har en inbyggd traversbalk samt kättingtelfer. Denna variant är lämplig om man har begränsad tillgång till gaffeltruck och om man hanterar många storsäckar per dag.

Kättingtelfern har en driven åkvagn vilka manövreras från ett sladdbundet manöverdon. Storsäcken placeras framför storsäckstömmaren och lyftoket sänks ner med telfern och kopplas till säcken. Därefter lyfts hela säcken med hjälp av telfern och manövreras in i riggen och sänks ner över gummiduken.

När storsäcken är placerad på gummiduken är egenskaperna hos denna storsäckstömmare lika de som storsäckstömmaren för hantering med gaffeltruck här över har.

Storsäckstömmare Special

Storsäckstömmare för svårtömda material

Ibland är bulkmaterialet mycket svårtömt ur storsäcken och för att då optimera extraktionen ur säcken krävs det att säcken på något sätt bearbetas under tömningen. Vi erbjuder storsäckstömmare där hela säckens upplag masserar säcken och hela tiden bearbetar detta för att få det att enklare lämna storsäcken.

Vi har också storsäckstömmare med hygieniska anslutningar av utloppsstosen på säcken då man vill minimera ”döda” ytor där mikrobakteriell tillväxt kan skapas.

Storsäcksfyllning

Att fylla bulkmaterial på storsäck är vanligt förekommande och används ofta som förpackningsmaskin eller som ett sätt att mellanlagra ett material som skall användas senare eller i en annan del av en process.

För att konstruera och utforma en storsäcksfyllare bedöms följande punkter:

– Storsäckens dimensioner
– Storsäckens egenskaper (antal lyftöglor, inloppstos m.m.)
– Lokalens utrymme och takhöjd
– Bulkmaterialets egenskaper
– Kapacitet (hur många storsäckar hanteras per dag)
– Matningsutrustning (hur skall storsäcksfyllaren matas)
– Kontroll (ska storsäcken vägas för att veta korrekt vikt eller räcker det med en nivåvakt)

Storsäcksfyllare

Storsäcksfyllare Semiautomatisk

Leadbulk har utvecklat och tagit fram en egen storsäcksfyllare som fungerar i de flesta fall där inte en helautomatiserad fyllningsstation krävs.

I storsäcksfyllaren placeras en euro-pall och på den placeras den tomma storsäcken. Vår storsäcksfyllare kräver inte att pallen lyfts in med motviktstruck utan fungerar lika bra med handtruck eller ledstaplare. Storsäckens lyftöglor hängs sedan upp i fjäderbelastade krokar i varje hörn. För att sedan skapa en dammtät koppling mellan storsäckens fyllningsstos och storsäcksfyllaren träs storsäckens fyllningsstos upp på det yttre röret och fixeras på plats genom att blåsa upp gummibälgen. Inuti det yttre röret på storsäcksfyllaren ligger ett fyllrör som matningsutrustningen ansluts till. Detta sticker ner i säcken och fyller säcken med material. Mellan det yttre röret och fyllröret finns en luftspalt med aspirationsstos där luften som finns i den tomma säcken evakueras till vid fyllning.

För att kontrollera att rätt mängd produkt har fyllts i säcken kan antigen lastceller med våginstrument användas eller om det inte är så stora krav på exakta vikten en högnivågivare.

Storsäcksfyllaren kan tillverkas i lackerat kolstål, produktberörda delar i rostfritt stål eller helt i rostfritt stål.

Tillval till storsäcksfyllaren är bland annat; skakbord för att komprimera materialet i säcken, fläkt för att blåsa upp säcken samt att aspirera säcken vid fyllning.