5500-front-rds              rds_bild1

Vågsystem
Vågbaserade receptsystem för fasta eller flytande material. Svensklevererade system som bygger på modulprincipen där påbyggbart grundsystem garanterar hög funktionalitet till konkurrenskraftigt pris. Systemen passar såväl stora som små anläggningar och kan i grund bestyckas med en till max åtta vågkanaler för dosering av material. Systemet kan även styra en mängd olika funktioner som tömning, pulsgivare, materialtransporter och blandningstider. Flexibelt och beprövat vilket gör att det kan anpassas just för kundernas olika behov.

Funktion i grundutförandet en vågkanal men kan i samma enhet byggas ut till totalt åtta vågkanaler för automatisk dosering. Varje våg kan hantera flera material och dessutom kan flera instrument kopplas till samma system vilket gör att antalet material som kan hanteras i princip är obegränsat.

– Klarar alla kapacitets- och miljökrav.

– Valfritt parallell eller sekventiell hantering av receptdosering.

– Kombinationen positiv och negativ vägning kan erhållas.

– Kombinationen med grov- och finmatning för alla material.

– Automatisk justering av efterrinning för varje ingående material.

– Automatisk kontroll av toleransgränser för varje material.

– Förvalsbestämning av satsantal och satsstorlek.

– Den sistnämnda kan fritt väljas i sort kg eller %.

– Automatisk registrering av bl. a materialförbrukning och producerade satser och därmed fullständig produktionsuppföljning.

– Larm- och processindikering i klartext på displayen.

– Systemet rymmer som standard upp till 100 recept, beroende på antalet ingående material.

– Säkerhetsprogram ingår som standard. Förhindrar okontrollerade materialflöden vid t ex strömavbrott.

– Systemet kan köras autonomt alternativt anslutet till överordnad dator. Även komplett system inkl PC och program kan erhållas.

– För ökad processövervakning kan systemet koppas till en dator där animerad processbild ger användaren en bra överblick över vad som pågår och även möjlighet att manuellt styra funktioner direkt från datorn.